Biblioteka w Nieborowie

Na skróty

Treść strony

1949 luty - Otwarcie Biblioteki w Nieborowie w obecnych budynkach GS, wspólnie ze Świetlicą "WIEDZA" kierownikiem zostaje p. Stanisław Kiciński.

1950 - Biblioteka zostaje przeniesiona do lokalu przy prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej.

1952 - Biblioteka zostaje przeniesiona do Domu Ludowego.

1954 - Ponowna przeprowadzka Biblioteki do lokalu GRN.

1955 - Biblioteka zostaje Gromadzką Biblioteką Publiczną.

1956 - Biblioteka rozpoczyna swą działalność w Domu Ludowym im. A.Mickiewicza z tej okazji odbyło się spotkanie z M.Dąbrowską.

1963 - Gromadzka Biblioteka zostaje przeniesiona do nowego lokalu do krytego strzechą czworaka dworskiego. Otwarto przy niej "Czytelnię".

1966 - Kierownictwo Biblioteki przejął p. Antoni Kiciński.

1972 - Biblioteka wraca do nazwy Gminna Biblioteka Publiczna.

1973 - Remont budynku, wnętrze otrzymało wystrój ludowy. Przy Bibliotece urządzono Regionalny Klub Prasy i Książki "RUCH".

1980 - Biblioteka zmienia opiekuna - funkcję kierownika przejmuje p. Janina Kicińska.

1983 - Pieczę nad Biblioteką powierzono p. Agnieszce Rusek-Nowak.

1987 - Ponowna zmiana kierownictwa Bibliotekę przejmuje p.Krystyna Nowak.

1990 - Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie rozpoczyna działalność pod kierownictwem p. Andrzeja Czapnika.

1991 - Pożar Biblioteki - zostaje przeniesiona do lokalu przy Urzędzie Gminy.
- Powstaje przy Bibliotece Klub Video.
- Wystawą rysunków p. Teresy Szałowskiej rozpoczęto cykl wystaw "Twórcy i hobbiści"
- Nawiązuje współpracę z p. Bronisławem Dostatnim podróżnikiem-pisarzem.

1993 - zapoczątkowano turnieje z okazji Dnia Dziecka dla kl. "0" pn. "PRZEDSZKOLAK POTRAFI" oraz Mikołajki dla przedszkolaków.

1994 - Konkurs Życie i twórczość A. Fiedlera dał początek wojewódzkim imprezom ponadlokalnym.
- Biblioteka gościła księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego.
- Po raz pierwszy przeprowadzono akcję "Radość dziecku."

1995 - Wakacje z Biblioteką to coroczne wyjazdy krajoznawcze dzieci i młodzieży - przyjaciół biblioteki.

1996 - Przeprowadzono po raz pierwszy turniej "1 z 7".

1997 - Biblioteka organizuje akcję zbiórki książek dla siostrzanej placówki w Białym Dunajcu dotkniętej lipcową powodzią (przekazano 2000 książek).

1998 - W ramach obchodów Roku Mickiewiczowskiego odbyła się wycieczka śladami Mickiewicza na Litwę i Białoruś.

1999 - Wystawa p. Agnieszki Kopczyńskiej inauguruje obchody 50-lecia Biblioteki.
- Z okazji 50-lecia Książnicy nieborowskiej Biblioteka otrzymuje medal "W dowód uznania" od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
- Rozpoczęcie wdrażania zautomatyzowanego systemu bibliotecznego SOWA.
- Biblioteka gościła księdza biskupa Alojzego Orszulika - ordynariusza Diecezji łowickiej.

2000 - Biblioteka otrzymała znak własnościowy Ex libris wykonany przez P.Duraja.
-- Wystawa fotografii “My z końca XX wieku“ prezentuje mieszkańców Nieborowa.

2001 - “Ci którzy czytają wiedzą dużo” to hasło pod jakim Biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Akcja będzie cykliczna.
- W ramach spotkań autorskich gościliśmy: Wandę Chotomską, Krzysztofa Petka i Ziemowita Skibińskiego.

2002 - Spektakl teatralny dla dzieci “Szelmowstwa Lisa Witalisa” w wykonaniu Jerzego Zygmunta Nowaka i Anicety Ochnickiej.
- Rozmowy Zygmunta Kubiaka i Ziemowita Skibińskiego - “Śródziemnomorze” - promocja książki

2003.- Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2004 - Spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką autorką książek dla dzieci i młodzieży.
- “Nieborowska Biesiada“ - cykl imprez plenerowych o charakterze kulturalno rozrywkowym.
- Akcja czytelnicza “Z ręki do ręki - weź przeczytaj, przynieś inną“.
- Biblioteka gościła księdza biskupa Andrzeja F. Dziubę - ordynariusza Djecezji Łowickiej.
-Dotacja MKiDN - 1500 zł. ( zakupiono 76 vol.)

2005 - Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.
- Współorgnizowanie imprez plenerowych: “Nieborowska Biesiada”, “Jesienne granie”.
-Dotacja MKiDN- 8700 zł. ( zakupiono 303 vol.).

2006 - Uzyskanie samodzielności przez biblitekę.                                         
- Nawiązanie współpracy z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi- wydanie Wędrownika kwartalnika krajoznawczego RPK PTTK poświęconego gminie Nieborów. Wydanie kalendarza na 2006 r.
- Uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach: Całą Polska Czyta Dzieciom, Sprzątanie Świata, Tydzień Bibliotek.
- Spotkanie autorskie z T. Trojanowskim twórcą kocich historii dla dzieci.
-Wznowienie Gminnego Dnia Dziecka.
-Dotacja MKiDN 9900 zł. ( zakupiono 430 vol.).

2007 - Dyrektor A.Czapnik otrzymał odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” - MKiDN.
-Realizacja programu “W ZGODZIE Z NATURĄ - Edukacja Ekologiczna w zakresie ochrony środowiska w Gminie Nieborów”. To zadanie urzeczywistniono zakupem  76 vol literatury popularnonaukowej, zbiórką 13500 m³ wysegregowanych śmieci, rozprowadzeniem 463 szt. toreb ekologicznych, zasadzeniem 243 drzew i krzewów, wydaniem 500 egz. kalendarzy na 2008 r., oraz organizacją konkursu “Sąd nad...” dla 6 szkół podstawowych z gminy Nieborów.
- Spotkanie  autorskie z K. Jerzykowską.
- Wycieczki krajoznawcze “Swego nie znacie” do Kazimierza Dolnego i Torunia.
- Udział  w działaniach promocyjnych  gminy, przede wszystkim, poprzez działalność wydawniczą (opracowanie i wydanie folderów, informatorów i pocztówek) oraz wystawienniczą na: XII Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne. Na Styku Kultur., IV Jarmark Wojewódzki, Księstwo Łowickie w Królestwie Manufaktury w Łodzi.
- remont GBP w Nieborowie oraz rozpoczęcie budowy filii bibliotecznej w Bobrownikach.
-Dotacja MKiDN -10023 (zakupiono 517 vol.).

2008 -  otwarcie filii bibliotecznej w Bełchowie,
- spotkanie  autorskie z G. Kasdepke dla dzieci i młodzieży ze  szkół podstawowych w Bełchowie i Dzierzgówku,
- udział w projekcie“ikonka -cd“ -MSWiA - uruchomienie 3 stanowisk komputerowych PC z połączeniem do Internetu w filii bibliotecznej w Kompinie,
-promocja gminy na Powiatowych Dozynkach w Kiernozi i V Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi,
-remont filii w Kompinie; wyposażenie nowego lokalu filii w Bobrownikach,
-dotacja MKiDN - 9100 zł.(431 vol.).

2009 - otwarcie nowego lokalu filii bibliotecznej w Borbownikach,
-  współorganizowanie: Dnia Rodzinnego w ZPO w Nieborowie, V derbów w powożeniu, promocji gminy na VI Jarmarku Wojewódzkim,
- spotkanie autorskie z Martą Fox,
- spotkania: “60 ksiażek na 60 lecie“- grill, spotkanie z bibliotekarzami z Poddębic
- wyjazdy  Muzeum Powstania Warszawskiego,
- akcja czytelnicza -“Róża dla czytelnika”,
- dotacja MKiDN -3.000 zł.(178 vol.).

2010 - książkowy maraton fundatorów “1 książka 1 firma“ -149 vol. ,
- Kolory Polski spektakl “Taneczny świat Chopina”,
-- posiedzenie Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP. 
- dotacja Fundacji Orange “Akademia ORANGE dla Bibliotek“ 890,68 zł -edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki
- dotacja MKiDN - 2.800 zł. (123 vol.),

2011 - na zakup książek wydatkowaliśmy 23.625 zł. w tym z dotacji BN - 4.300 zł.; z innych dotacji i grantów 2.252 zł.(fundacja ORANGE, COVEC -konsorcjum projektu i budowy odcinka AiC autostrady A2),
- w darze otrzymaliśmy 271 vol. na wartość 5.780 zł.- znaczący darczyńcy to GKRPAiPN, LGD Gniazdo, PHU Kolumbus,
- Kolory Polski -Antyk A!Kapella- Teatr Muzyczny Chorea,
- Akcje czytelnicze - Światowy Dzień Książki, Tydzień Bibliotek, Wkręć sie w to, Zaopiekuj się mną,
- spotkania -Wiesław Drabik
-działalność wydawnicza: opracowanie - Folderu “Gmina Nieborów“ , Mapa Turystyczna Gminy Nieborów; artykułów do wydawnictw.

2012- zakup książek -685 vol.15.245 zł (dotacja organizatora-430 vol.10.246 zł.;dotacja BN -255vol. 5.000zł.).
- dary -147 vol. 2.378 zł.(GKRPAiPN-114vol.2.042 zł.).
- w marcu filia w Arkadii rozpoczęła działalność w nowym lokalu przy Świetlicy Środowiskowej.
- ankieta - „Działalność i potrzeby Biblioteki”.
-koncert - 13 Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski –„Cztery pory roku w Madrycie” –Apertus Strig Quartet;
- spotkanie autorskie: Roman Pankiewicz; Ewa Nowak.
- promocja  gminy: Finał 13 Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej – Bełchatów; IX Jarmark Wojewódzki- Łódź,
- akcje czytelnicze: Światowy Dzień Książki – „Grill z książką”, Tydzień bibliotek- „Biblioteka ciągle w grze”, „Łódzkie czyta”, „Wkręć się w to” - zbiórka nakrętek dla potrzebujących dzieci, Spotkania z czytelniczkami pn. O książce i nie tylko.


2013
-program Orange dla Bibliotek – 1.021,32 zł.
-program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 5.300 zł. (224 wol.)
-program Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i -Przeciwdziałaniu Narkomanii  zakup książek do Biblioteki – 2.456,69 zł.  (95 wol.)
-zakup książek z dotacji organizatora -10065 zł.(413 wol.)
-Program Rozwoju Bibliotek – zakup sprzętu – 19.787 zł.

- Plener malarski  - Arkadia
-Spotkania autorskie- Agnieszka Olszanowska ; Kalina Jerzykowska;
-XIX Targi Turystyczne Na Styku Kultur (Łódź)
-XVIII Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2013(Warszawa)
-Niedziela w Skansenie - prezentacja gminy(Łowicz)
-Biesiada Łowicka(Maurzyce)
-Mixer Regionalny Łódzkie 2013(Łódź)
-Wojewódzkie Obchody Dnia Olimpijczyka(Kompina)
-16 Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Wł. Puchalskiego (Arkadia, Nieborów, Łódź)

2014-Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1- 5.300; Priorytet 2- 2.475,
-Orange dla bibliotek – 593,92,
- Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj -5.000,
- Zakup książek ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 2.005,02,
- Zakup wyposażenia dla Filii ze środków Rady Sołeckiej w Bełchowie – 2.640,91 ,
- Małe projekty. Działanie 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 – Zakup sprzętu nagłaśniającego i informatycznego – aktywizacja społeczności –wartość projektu  22.810 –  kwota pomocy – 14.835,75 – wkład własny – 7.974,25. (zakup realizowany w latach 2014/2015).
- Rajd „Odjazdowy bibliotekarz”;
-15 Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Jazz loves barok” - koncert;
-Narodowe czytanie -  Henryk Sienkiewicz;
- Konferencja „Manufaktura bibliotekarskiej myśli „ - Wizyta za jeden uśmiech.Przyjdź,zobacz,działaj”;
-Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków „Czarna księga kolorów
-Udział w konkurskie Najdłuższa palma wielkanocna” w Łowiczu ;Udział w realizacji filmu ‘Cudotwórcy”
-Z książką na walizkach” Spotkanie autorskie – Paweł Wakuła;Konkurs plastyczny „Podróż z historią i legendą” -Udział w projekcie „Kolorowa Lokomotywa”;
- I rozgrywki międzybiblioteczne w piłkę nożną ;
-Warsztaty teatralne – Teatr „zza szafy” w Filii w Arkadii


2015- realizacja projektu Tablet w Twojej Bibliotece,

- realizacja projektu Zakup sprzętu nagłaśniającego i informatycznego – aktywizacja społeczności, w ramach  programu - Małe projekty. Działanie 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013,
- udział w ogólnopolskiej  debacie Kompetencje przyszłość – jak rozwinąć nasze skrzydła,
-  zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1- 6.600; -Orange dla bibliotek – 339,15,

- zakup książek ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 2.433,47,
- plener malarski Arkadia 2015

- spotkania autorskie  z B. Ciwoniuk i Z. Masternak.

2016-udział w programach i projektach grantowych – „Lokomotywą po wiedzę – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego” – grudzień 2016-czerwiec 2017.
- Kolory Polski - PAŁAC RADZIWIŁŁÓW W KADRZE Wojciech Gogolewski Trio;
„Klezmafour Orkiestronicznie
- realizacja projektu „Kraszewski .Komputery dla bibliotek”  – Kontynuacja procesu automatyzacji bibliotek Gminy Nieborów
- promocja czytelnictwa i biblioteki – projekty GBP : Promuj z nami modę na czytanie; Spotkania z historią
- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1- 6.700.


2017-realizacja projektu „Zwyczaje i obrzędy wg Reymonta – prawda i mit?”
- modernizacja system bibliotecznego SOWA1

-pomoc dla Biblioteki w Cieszynie (zbiórka książek)
- organizacja imprezy plenerowej „ Biesiada Nieborowska” w Ranczu u Noego
- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1- 6.500.

2018- realizacja projektów:
-
„Jak tańczono przed wiekami-warsztaty taneczno muzyczne w Pałacu książąt Radziwiłłów w Nieborowie”;
- Jak nie czytam jak czytam;
-Mała książka Wielki człowiek;
-
28. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu”;
-
Dokumenty w drodze. Stymulator emocji ;
-ASOS rządowy program na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych na lata 2014-2020

-Biblioteka dla Niepodległej:
- Wakacje w Bibliotece Jak wakacje to w Bibliotece! Czyli wakacje bez ryzyka
-
19. Wędrowny Festiwal FŁ Kolory Polski Nieborów Jewish Gipsy of Kazimierz
- Z książką na walizkach: spotkanie autorskie – Paweł Wakuła; konkurs plastyczny „A to historia”;

- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1- 6.700;

 

 

« wstecz

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.