Biblioteka w Nieborowie

Menu

Na skróty

GBP

PATRON

Maria Konopnicka

W biografii Marii Konopnickiej ważne miejsce zajmuje wątek nieborowsko-arkadyjski, który przerodził się w dość długotrwały związek, liczący sobie lat bez mała dwadzieścia (1884-1903); świadczył o wzrastającym zaangażowaniu uczuciowym poetki, czego zwieńczeniem był zamiar osiedlenia się na stałe w Arkadii.

AFISZ KULTURY

NASZA MISJA

Funkcjonujemy w myśl zasady: "Życzliwe traktowanie i profesjonalne doradztwo wśród dzisiejszej, szarej codzienności pomoże odnaleźć piękno dnia w odpowiedniej literaturze, by człowiek mógł zaznać odrobinę wrażliwości, spokoju i szczęścia. Kreatywnie i miło spędzić wolny czas, integrując się ze środowiskiem lokalnym poprzez aktywne spotkania".  Dbamy o tradycję, kulturę i historię regionu. Krzewimy dostęp do kultury wyższej. Nie zapominając o stałym rozwoju pracowników
w dążeniu do doskonalenia zawodowego.

OBCHODY

Sejm ogłosił rok 2020 rokiem:

*św.Jana Pawła II
*hetmana Stanisława Żółkiewskiego
*Romana Ingardena
*Leopolda Tyrmanda

celebrowane będą wydarzenia
*Bitwa Warszawska 1920 r.
*Zaślubiny Polski z morzem w Pucku

 

KALENDARIUM

Biblioteka to nie tylko martwy zbiór książek, z których w sposób mechaniczny korzystają czytelnicy, biblioteka to żywa instytucja, która może w sposób bardzo efektywny wpływać na rozwój osobowości ludzi. W walce o dusze ludzi, biblioteka ma naprawdę swoje wielkie zadanie do spełnienia.

PAJĘCZYNA

ZAPRASZAMY DO SIECI NASZYCH BIBLIOTEK

[obiekt mapy]

KATALOGI

Katalog Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie- http://www.nieborow-bpg.sowwwa.pl

Katalog  Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu- https://www.lowicz-pbp.sowwwa.pl

Katalog Rozproszony Bibliotek Powiatu Łowickiego- https://w.bibliotece.pl/w/łowickim

Katalog  Wojewódzkiej Biblioteki  Publicznej w Łodzi https://www.wbp.lodz.pl/katalogi-online.html

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkie-  http://bc.wbp.lodz.pl/

Katalog Biblioteki Narodowej- https://www.bn.org.pl/katalogi

POLONA -https://polona.pl/

Publiczna Biblioteka Internetowa - http://www.pbi.edu.pl/

 

SUBSYDIUM

Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie zrealizowała operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013

PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – kolejna odsłona kampanii Mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki.

Mała książka - wielki człowiek po raz kolejny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nieborowie i filiach

"Para-buch! Książka w ruch!"

Gminna Biblioteka w Nieborowie i filie w Arkadii i Bełchowie biorą udział w nowatorskim przedsięwzięciu łączącym w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2019

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

BRATNIA DŁOŃ

WYPIS z REGULAMINU

Wypożyczenie materiałów bibliotecznych następuje po zdalnej rezerwacji i dokonaniu zamówienia wybranych pozycji lub wyszukanych bezpośrednio w bibliotece .

KWERENDA

Podaj autora ksiażki
Podaj tytuł książki
Wybierz filię

Z GÓRNEJ PÓŁKI

Z DOLNEJ PÓŁKI

JUŻ NA PÓŁCE

RODO

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie, Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów.
 2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy
 3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest: Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa jednostce.
  E-mail: kuba@eduodo.pl
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

 

Stopka

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.